Konserniyhtiöt

Notta Systems Oy:stä Vaasa Electronics Group Oy:n tytäryhtiö

Vaasa Electronics Group Oy on kasvattanut omistusosuuttaan yritysjärjestelyin Notta Systems Oy:stä niin, että nykyinen omistusosuus ylittää 50 %:ia. Järjestelyn seurauksena Notta Systems Oy:stä tulee Vaasa Electronics Group Oy:n tytäryhtiö ja näin ollen osa Vaasa Electronics Group –konsernia.

Notta Systems Oy kehittää, valmistaa, myy ja markkinoi Mailroom Assistant - postinlajittelujärjestelmää. Yhtiön liiketoiminnan kasvunäkymät ovat erittäin hyvät ja markkinoiden kiinnostus Mailroom Assistant – tuotteeseen on kasvanut, muun muassa postialan murroksen myötä, merkittävästi.

Notta Systems Ltd. becomes a member of Vaasa Electronics Group

Vaasa Electronics Group Ltd has increased its ownership in Notta Systems Ltd. in the corporate restructuring, so that the current ownership percentage exceeds 50 % of the outstanding shares. As a result of this Notta Systems Ltd. is Vaasa Electronics Group Ltd's subsidiary and thus part of the Vaasa Electronics Group.

Notta Systems Ltd. develops, manufactures, sells and markets Mailroom Assistant - mail sorting system. The company's growth prospects are very good, and the market interest in Mailroom Assistant – system has grown significantly, partly because of the upheaval in postal sector.